473
Udalosti

Tradičné stavanie mája a Deň matiek v sobotu 30.04.2016 Dňa 25. apríl 2016 napísal

Milí Boršania!!! Srdečne Vás pozývame oddýchnuť si v sobotu 30.04.2016 do obecného parku. Kedže čas strašne rýchlo letí, v predstihu by sme spoločne oslávili Deň matiek a zabavili sa pri “Tradičnom stavaní mája”. Každá mamička dostane malú pozornosť vo forme kvetinky a […]

Čítaj
banner_220x135
Zaujímavosti

Nové športovisko Gym & Jump Dňa 18. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, V obci Hrubá Borša pribudlo nové športovisko Gym & Jump, ktoré sa nachádza na ploche futbalového ihriska. Toto ihrisko nebolo v celej svojej veľkosti už dlhšie využívane a tak sme sa rozhodli premeniť ho s pomocou a iniciatívou miestnych obyvateľov, na […]

Čítaj
Zapis do skolky
Oznamy samosprávy

Zápis detí do materskej školy na rok 2016 / 2017 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Riaditeľka Materskej školy v Hrubej Borši podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že v dňoch […]

Čítaj
paper
Oznamy samosprávy

Nezabudnite na výkup starého papiera v sobotu 16.04.2016 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, dňa 16.04.2016 bude pred Obecným úradom v čase od 9.00 do 11.00 prebiehať výkup starého papiera, novín, časopisov, letákov a kníh bez tvrdých obalov. Za starý papier môžete dostať toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, NIE […]

Čítaj
Detska burza Kostolna pri Dunaji
Zaujímavosti

Jarno – letná detská burza v Kostolnej pri Dunaji Dňa 12. apríl 2016 napísal

Čítaj
Deratizacia
Oznamy samosprávy

Jarná preventívna deratizácia Dňa 4. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je celoplošná deratizácia vykonávaná na to určenými prostriedkami. Obec zabezpečila nástrahy proti týmto škodcom a preto vás prosíme o spoluprácu pri vykonaní deratizácie na vašich pozemkoch, v objektoch využívaných na chov […]

Čítaj
Smetna nadoba - plast240
Oznamy samosprávy

Platba za odvoz komunálneho odpadu Dňa 1. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, oznamujeme vám, že od 01.04.2016 budú vyvezené len tie smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré budú označené nálepkou pre rok 2016. Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za odvoz odpadu, aby tak urobili čo najskôr.

Čítaj
Trash
Oznamy samosprávy

Jarné upratovanie 9. a 10. apríla 2016 a výkup papiera 16. apríla 2016 Dňa 1. apríl 2016 napísal

V dňoch 09.04.2016 a 10.04.2016 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jarného upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša. Rozmiestnené budú nasledovne: na konci obce smerom na Malú Boršu, pri futbalovom ihrisku,  v “trojuhoľníku” smerom na […]

Čítaj
no-fire
Oznamy samosprávy

Upozornenie HaZZ SR – Ochrana lesov a životného prostredia pred požiarmi Dňa 14. marec 2016 napísal

Vážení občania, Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru […]

Čítaj
2051
Zaujímavosti

Aj v Borši máme majtrov SR Dňa 14. marec 2016 napísal

Vedeli ste, že aj v Borši máme majstrov Slovenska? Postarali sa o to manželia Lóciovci, ktorí sú členmi Klubu pieštanských obrov. Piešťanský obrovia sú holuby, vyšľachtené v 70.-80. rokoch minulého storočia. Súčasný šľachtiteľský cieľ je zameraný na hmotnosť, správny telesný […]

Čítaj