ZSE Energetika logo
Oznamy samosprávy

OZNAM – Pracovníci ZSE Energia a.s. v Hrubej Borši Dňa 26. júl 2017 napísal

OZNAM  Vážení spoluobčania v období od 26.7.2017 do 28.7.2017   v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 18:00 hod., budú v našej obci pracovať pracovníci ZSE Energia a.s. Náplňou práce je riešenie optimalizácie dodávky energií a nákladov na domácnosť. Pracovníci ZSE Energia a.s. budú riadne […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Dovolenka administratívnej pracovníčky 26.07 až 02.08. 2017 Dňa 12. júl 2017 napísal

Milí Boršania, v dňoch 26.07.2017 až 02.08.2017, bude administratívna pracovníčka pani Piroška Vlahyová čerpať dovolenku. Vzhľadom k tomuto faktu vás prosíme, aby ste si všetky potrebné administratívne záležitosti na OcÚ vybavili pred, respektíve po tomto termíne. Ďakujeme Vám za pochopenie.

Čítaj
Clanok_samospravnykraj
Oznamy samosprávy

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – Bratislavský samosprávny kraj Dňa 3. júl 2017 napísal

Milí Boršania, oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ  

Čítaj
Clanok_odpad
Oznamy samosprávy

Význam triedenia odpadu Dňa 28. jún 2017 napísal

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť […]

Čítaj
no-fire
Oznamy samosprávy

Zákaz pálenia od 15.6.2017 do 15.9.2017 Dňa 13. jún 2017 napísal

Milí Boršania, Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ku ktorým patrí zber obilia, pozberová úprava, skladovanie objemových krmín a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prichádzajúceho suchého a teplého počasia. Nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň […]

Čítaj
Znak_Hasicsky a zachranny zbor
Oznamy samosprávy

Upozornenie HaZZ SR – Nedajme ohňu šancu ! Dňa 12. jún 2017 napísal

Prešiel rok a žatva opäť klope na naše dvere. Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov Okrem žatevných prác sa nebezpečenstvo požiaru sa v letnom období zvyšuje aj vplyvom vysokých teplôt. Príčinou […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hrubá Borša Dňa 7. jún 2017 napísal

Obecné zastupiteľstvo v Hrubej Borši  v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov  a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v obci Hrubá Borša  č. 173 zo dňa  05. 06. 2017 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra Obce Hrubá Borša […]

Čítaj
Burina kosenie
Oznamy samosprávy

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o zaburinené pozemky Dňa 22. máj 2017 napísal

Vážení majitelia pozemkov, Obec Hrubá Borša upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na veľký počet […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Oznam o zatvorení obecného úradu dňa 25.04.2017 Dňa 19. apríl 2017 napísal

Milí Boršania, oznamujeme Vám, že dňa 25.04.2017 bude obecný úrad zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Čítaj
ZSE logo
Oznamy samosprávy

Plánované prerušenie dodávky elektriny 25.04.207 – 27.04.2017 Dňa 13. apríl 2017 napísal

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 25.04.2017 až 27.04.2017 v časoch od 8:00 hod. do 11:10 hod. a od 11:30 hod. do […]

Čítaj