Burina kosenie
Oznamy samosprávy

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o zaburinené pozemky Dňa 22. máj 2017 napísal

Vážení majitelia pozemkov, Obec Hrubá Borša upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na veľký počet […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Oznam o zatvorení obecného úradu dňa 25.04.2017 Dňa 19. apríl 2017 napísal

Milí Boršania, oznamujeme Vám, že dňa 25.04.2017 bude obecný úrad zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Čítaj
ZSE logo
Oznamy samosprávy

Plánované prerušenie dodávky elektriny 25.04.207 – 27.04.2017 Dňa 13. apríl 2017 napísal

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy , budú dňa 25.04.2017 až 27.04.2017 v časoch od 8:00 hod. do 11:10 hod. a od 11:30 hod. do […]

Čítaj
odstavka-vody
Oznamy samosprávy

Odstávka pitnej vody v noci z 12.04.2017 na 13.04.2017 (zo stredy na štvrtok) Dňa 11. apríl 2017 napísal

Milí Boršania, prevádzkovateľ verejného vodovodu spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. oznamuje, že: V noci z 12. apríla na 13. apríla (zo stredy na štvrtok) bude prerušená dodávka vody v obci Hrubá Borša. Odstávka je plánovaná z dôvodu údržbových prác na privádzacom potrubí, […]

Čítaj
Smetna nadoba - plast240
Oznamy samosprávy

Úhrada za odvoz komunálneho odpadu Dňa 31. marec 2017 napísal

Milí Boršania, oznamujeme vám, že od 01.04.2017 budú vyvezené len tie smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré budú označené nálepkou pre rok 2017. Žiadame všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za odvoz odpadu, aby tak urobili čo najskôr. Vyhnete sa tak zbytočným […]

Čítaj
Trash
Oznamy samosprávy

“Jarné upratovanie” 01.04. a 02.04.2017 Dňa 31. marec 2017 napísal

Milí Boršania, V dňoch 01.04.2017 a 02.04.2017 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jarného upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša. Rozmiestnené budú nasledovne: na konci obce smerom na Malú Boršu, pri futbalovom ihrisku a v “trojuhoľníku” smerom na Jánovce. Prosíme […]

Čítaj
Vtacia chripka
Oznamy samosprávy

Zrušenie opatrení pri zistení a potvrdení “vtáčej chrípky!” Dňa 28. marec 2017 napísal

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší opatrenia č. 176/2017 vydané dňa 27.01.2017 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. Nariadené opatrenia boli splnené a vo vymedzenej oblasti nebolo potvrdené ďalšie ochorenie na aviárnu influenzu.    

Čítaj
Zapis-do-skoly
Oznamy samosprávy

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Kráľová pri Senci Dňa 20. marec 2017 napísal

Základná škola Kráľová pri Senci oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 07. 04. 2017 od 14:00 hod. do 19:00 hod. v budove školy ma prízemí. Rodič príde na zápis aj s dieťaťom a predloží: rodný list […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Pracovné stretnutie – Územný plán obce Hrubá Borša – Zmeny a doplnky č.2 Dňa 13. marec 2017 napísal

Milí Boršania, v rámci prerokovania návrhu – Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Hrubá Borša sa dňa 21.03.2017 o 18:00 hod. uskutoční v zasadačke OcÚ pracovné stretnutie.

Čítaj
pokosena trava
Oznamy samosprávy

Kontajnery na pokosenú trávu a konáre Dňa 13. marec 2017 napísal

Milí Boršania, Od marca sú k dispozícii 2 veľkokapacitné kontajnery, určené na zber BIO odpadu z vašich okrasných záhrad. Jeden kontajner slúži na pokosenú trávu a lístie, do druhého môžete umiestniť konáre a haluze. Oba kontajnery sú umiestnené v rohu […]

Čítaj