no-fire
Oznamy samosprávy

Zákaz pálenia od 1.7.2016 do 15.9.2016 Dňa 29. jún 2016 napísal

Milí Boršania, začalo sa obdobie žatevných prác, letných prázdnin a s tým zvýšené riziko nebezpečných situácií. Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad protipožiarnej a ochrannej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ku ktorým patrí zber obilia, pozberová úprava, skladovanie objemových […]

Čítaj
Clanok_samospravnykraj
Oznamy samosprávy

Bratislavský samosprávny kraj prispel našej materskej škole na detské ihrisko Dňa 20. jún 2016 napísal

Materská škola v Hrubej Borši sa može pochváliť novým detským ihriskom, ktoré sa nám spoločnými silami podarilo vybudovať. Časť nových preliezok bolo vybudovaných a financovaných z príspevkov rodičov detičiek našej MŠ. V rámci projektu “Detské ihrisko – herná zostava pre […]

Čítaj
Burina kosenie
Oznamy samosprávy

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o zaburinené pozemky Dňa 25. máj 2016 napísal

Vážení majitelia pozemkov, Obec Hrubá Borša upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona na základe čoho vám môže byť udelená pokuta.  Vzhľadom na veľký počet […]

Čítaj
posta
Oznamy samosprávy

Zmluvný výdajca listových zásielok Dňa 25. máj 2016 napísal

Vážení občania Hrubej Borše, Slovenská pošta a.s. Vám oznamuje, že dňom  01.06.2016 sa menia hodiny pre verejnosť u zmluvného výdajcu listových zásielok – adresa Hrubá Borša č. 56 nasledovne: -       Pondelok, utorok, štvrtok a piatok -  18,00 – 19,00 hod. -       Streda […]

Čítaj
posta
Oznamy samosprávy

Slovenská pošta príjme poštového doručovateľa Dňa 25. máj 2016 napísal

Slovenská pošta a.s., príjme s nástupom možným ihneď, zamestnanca na pozíciu poštový doručovateľ na dobu určitú / cca 3 mesiace/ pre Poštu Jelka – doručovateľ pre časť Hrubá Borša. Informácie na t.č.  031 / 780 8295, 0910 903040 alebo osobne Pošta Galanta 1, ing. Agáta Gajdošíková

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Dovolenka administratívnej pracovníčky 13.05.2016 a 16.05.2016 Dňa 11. máj 2016 napísal

Milí Boršania, v dňoch 13.05.2016 v piatok a 16.05.2016 v pondelok, bude administratívna pracovníčka pani Piroška Vlahyová čerpať dovolenku. Vzhľadom k tomuto faktu vás prosíme, aby ste si všetky potrebné administratívne záležitosti na OcÚ vybavili pred respektíve po tomto termíne. […]

Čítaj
Clanok_petflase
Oznamy samosprávy

Zber separovaných zložiek odpadu Dňa 11. máj 2016 napísal

Milí Boršania, možno ste si všimli, že posledný zber separovaných zložiek odpadu realizovali viaceré zberné autá. Doteraz bol zber realizovaný iba jedným vozidlom, ktoré zbieralo všetky zložky naraz. Od mesiaca máj bude každú jednu zložku separovaného odpadu zberať jedno vozidlo na […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Predĺženie termínu podania ponuky na predaj pozemku v rámci VOS zo dňa 02.11.2015 Dňa 3. máj 2016 napísal

Obec Hrubá Borša podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 až § 288  Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na výber najvyššej ponuky za […]

Čítaj
odstavka-elektriny
Oznamy samosprávy

Odpis stavu elektromerov 04.05.2016 až 06.05.2016 Dňa 2. máj 2016 napísal

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že bude v obci Hrubá Borša v dňoch 04.05.2016 až 06.05.2016 vykonávať odpis stavu elektromerov. Prosíme preto občanov o sprístupnenie elektromerov.

Čítaj
Zapis do skolky
Oznamy samosprávy

Zápis detí do materskej školy na rok 2016 / 2017 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Riaditeľka Materskej školy v Hrubej Borši podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že v dňoch […]

Čítaj