Deň zeme 22.04.2017 – vyčistime našu obec

Den zeme

Milí Boršania,

dátum 22.04.2017 bol označený ako Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
V našej obci sa chceme poďakovať Zemi tak, že si vyčistíme prostredie, v ktorom bývame, aby sme sa všetci cítili príjemne.

Zapojte sa aj vy svojou aktivitou do čistenia našej obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.04.2017.
Čistenie sa uskutoční nasledujúcim spôsobom:

  • organizované čistenie – lokalita Malá Borša – zraz dobrovoľníkov o 9:00 hod. pred OcÚ Hrubá Borša
  • indivinduálne čistenie – priestranstvá pred domami a chodníky

Ukážme, že nám nie je ľahostajné v akom prostredí žijeme !!!

 

Komentáre sú uzavreté.