Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018

Clanok_petflase

Harmonogram  na vytlačenie nájdete v nasledujúcom súbore Plánovací kalendár_Hrubá Borša_2018_plasty+papier+kovy

Komunálny odpad bude v roku 2018 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý párny týždeň v stredu !!!

Nádoby na komunálny odpad a vrecia so separovaným odpadom je potrebné vyložiť v určené dni do 06:00 hod.

Zber separovaného odpadu t.j. plastu, papiera a kovu, sa uskutoční priamo od vašich domácností nasledovne:

- 16. 01. 2018                     – 10. 04. 2018              – 03. 07. 2018              – 25. 09. 2018

- 13. 02. 2018                     – 08. 05. 2018              – 31. 07. 2018              – 23. 10. 2018

- 13. 03. 2018                     – 05. 06. 2018              – 28. 08. 2018              – 20. 11. 2018

                                                                                                                           - 18. 12. 2018

PLASTY
ZBIERAME: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, PE-LD čisté fólie ako napr. igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie. Čisté obaly VKM/Tetrapak a PS – čistý polystyrén

NEZBIERAME: plastové obaly od nebezpečných  látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly

PAPIER
ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby

KOVY
ZBIERAME: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov (sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok)

NEZBIERAME: Kovové obaly kombinované s iným materiálom

VKM / Tetrapak
ZBIERAME:
Čisté obaly VKM/Tetrapak

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod.


SKLO –
zber skla sa priamo od domácností nevykonáva. Nádoby na sklo sú rozmiestnené v obci na 3 miestach
ZBIERAME: nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby,  sklenené črepy, tabuľové sklo
NEZBIERAME: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

 

Komentáre sú uzavreté.