Harmonogram zberu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017

Clanok_petflase

Komunálny odpad bude v roku 2017 vyvážaný 2 krát do mesiaca a to každý párny týždeň v stredu!!! Nádoby na odpad je potrebné vyložiť do 6:00 hod!!!

Zber separovaného odpadu t.j. plastu, papiera a kovu, sa priamo od vašich domácností  v roku 2017 uskutoční nasledovne:

- 17. 01. 2017                      - 11. 04. 2017                      - 04. 07. 2017                     – 26. 09. 2017 

- 14. 02. 2017                      - 09. 05. 2017                      - 01. 08. 2017                     – 24. 10. 2017

- 14. 03. 2017                      - 06. 06. 2017                      - 29. 08. 2017                     – 21. 11. 2017

                                                                                                                                             - 19. 12. 2017

PLASTY
ZBIERAME: čisté PET fľaše (stlačené), PE-HD a PP fľaše od čistiacich prostriedkov a šampónov, PE-LD čisté fólie ako napr. igelitové tašky, fólie z pracích práškov, stavebné fólie, strečové fólie. Čisté obaly VKM/Tetrapak a PS – čistý polystyrén

NEZBIERAME: plastové obaly od nebezpečných  látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá), linoleum, molitan, znečistené plastové obaly

PAPIER
ZBIERAME: noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, baliaci papier, reklamné letáky, kartóny

NEZBIERAME: tetrapakové obaly, voskový a impregnovaný papier, znečistený papier, plienky a hygienické potreby

KOVY
ZBIERAME: konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov (sťahovacie časti z jogurtov, hliníkové nádobky z čajových sviečok)

NEZBIERAME: Kovové obaly kombinované s iným materiálom

Prosíme obyvateľov, aby podľa harmonogramu vyložili vrecia so separovaným odpadom do 06:00 hod.


SKLO –
zber skla sa priamo od domácností nevykonáva. Nádoby na sklo sú rozmiestnené v obci na 3 miestach
ZBIERAME: nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby,  sklenené črepy, tabuľové sklo
NEZBIERAME: autosklo, bezpečnostné sklo, drôtené sklo, porcelán, keramiku, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky

 

Komentáre sú uzavreté.