Materská škola

Materská škola Hrubá Borša
Hrubá Borša 73, 925 23

Tel. č.:   +421 2 4590 1528
E-mail:  ms.hrubaborsa@gmail.com

INFO

AKCIE

 • 28.02.2018 – 16:00  Rodičovské združenie v triede sovičky
 • 19.03.2018 -              Vyšetrenie školskej zrelosti – predškoláci
 • 26.02.2018 – 10:00  Divadlo Stražan
 • 26.03.2018 – 09:30  Knick Knack – trieda Žabky
 • 26.03.2018 – 10:20  Knick Knack – trieda Sovičky
 • 05.04.2018 -              Knižnica Senec – beseda
 • 09.04.2018 – 09:00 Divadlo pod Hríbikom (Janko a prasiatka)
 • 15.05.2018 – 10:30   divadlo Slniečko Piešťany (mama, ocko a ja)

5. Jedálny listok 29.01.2018 – 02.02.2018

Riaditeľka MŠ:     Blanka Chynoradská

Trieda:                   Žabky (3. až 4. ročné deti)
Triedna učiteľka: Monika Lóciová
Učiteľka:               Mária Stajníková

Trieda:                   Sovičky (4. až 6. ročné deti)
Triedna učiteľka: Blanka Chynoradská
Učiteľka:                Mária Turániová

Poplatok za pobyt: 15 EUR / dieťa / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0024 9576 2056Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012018. Konštantný symbol 0558.

Poplatok za celodennú stravu: 1,12 EUR / dieťa / deň. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti do 10. dňa kalendárneho mesiaca, v čase od 11:30 do 17:00 u vedúcej školskej jedálne pani A. Tondrovej.

Poplatok do fondu ZRPŠ: 25 EUR / dieťa / školský rok. (za druhé dieťa – súrodenci,  15 EUR) Poplatok prosím uhradte  na bankový účet mBank SK9383605207004205354054, a do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.

Prevádzka MŠ: 7:00 – 17:00

FORMULÁRE:

DOKUMENTÁCIA:

 POĎAKOVANIA:

 • Ďakujeme rodičom Dominici Demjen za zakúpenie štetcov pre deti
 • Ďakujeme rodičom Dominiky Klingovej za zakúpenie pohárov na pitie pre deti a reflexných viest
 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli koláčiky na Tekvičkovú párty
 • Ďakujeme p. Chválnikovej a Norbertovi Hakszerovi za zakúpenie občerstvenia na Tekvičkovú párty
 • Ďakujeme p. Lučanskej a p. Bessonovej za pomoc pri predaji na Tekvičkovej párty
 • Ďakujeme rodičom Timka Slováka za zakúpenie kancelárskych pomôcok (farbičky, nožnice)
 • Ďakujeme p. Vajdiakovi, p. Čandíkovi, p. Demjenovi, p. Bessonovej a p. Navrátilovej za pomoc pri natieraní dreveného altánku, lavičiek a drevených hracích zostáv pre deti
 • Ďakujeme p. Lučanskému za poskytnutie bezpečnostného zábradlia, ktoré bolo nainštalované pred východom/vchodom do materskej škôlky
 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolupodielali na príprave a priebehu Mikulášskej akcie v obecnom parku