Materská škola

Materská škola Hrubá Borša
Hrubá Borša 73, 925 23

Tel. č.:   +421 2 4590 1528
E-mail:  ms.hrubaborsa@gmail.com

INFO

AKCIE

 • 12.12.2017 – 16:00  Vianočná besiedka v MŠ
 • 16.12.2017 – 10:00  Vianočné trhy v obecnom parku
 • 02.02.2018 – 09:30 Karneval v MŠ
 • 22.02.2018 – 10:00 Dravé vtáky v MŠ

50. Jedalny listok 11.12.2017-15.12.2017

Riaditeľka MŠ:     Blanka Chynoradská

Trieda:                   Žabky (3. až 4. ročné deti)
Triedna učiteľka: Monika Lóciová
Učiteľka:

Trieda:                   Sovičky (4. až 6. ročné deti)
Triedna učiteľka: Blanka Chynoradská
Učiteľka:                Mária Turániová

Poplatok za pobyt: 15 EUR / dieťa / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

Poplatok za celodennú stravu: 1,12 EUR / dieťa / deň. Poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti do 10. dňa kalendárneho mesiaca, v čase od 11:30 do 17:00 u vedúcej školskej jedálne pani A. Tondrovej.

Poplatok do fondu ZRPŠ: 25 EUR / dieťa / školský rok. (za druhé dieťa – súrodenci,  15 EUR) Poplatok prosím uhradte  na bankový účet mBank SK9383605207004205354054, a do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.

Prevádzka MŠ: 7:00 – 17:00

FORMULÁRE:

DOKUMENTÁCIA:

 POĎAKOVANIA:

 • Ďakujeme rodičom Dominici Demjen za zakúpenie štetcov pre deti
 • Ďakujeme rodičom Dominiky Klingovej za zakúpenie pohárov na pitie pre deti a reflexných viest
 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí priniesli koláčiky na Tekvičkovú párty
 • Ďakujeme p. Chválnikovej a Norbertovi Hakszerovi za zakúpenie občerstvenia na Tekvičkovú párty
 • Ďakujeme p. Lučanskej a p. Bessonovej za pomoc pri predaji na Tekvičkovej párty
 • Ďakujeme rodičom Timka Slováka za zakúpenie kancelárskych pomôcok (farbičky, nožnice)
 • Ďakujeme p. Vajdiakovi, p. Čandíkovi, p. Demjenovi, p. Bessonovej a p. Navrátilovej za pomoc pri natieraní dreveného altánku, lavičiek a drevených hracích zostáv pre deti
 • Ďakujeme p. Lučanskému za poskytnutie bezpečnostného zábradlia, ktoré bolo nainštalované pred východom/vchodom do materskej škôlky
 • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa spolupodielali na príprave a priebehu Mikulášskej akcie v obecnom parku