Možnosť stravovania pre seniorov od 05.02.2018

Clanok_1

Milí Boršania, hlavne tí skôr narodení.

Obec Hrubá Borša Vám s radosťou oznamuje, že sa rozhodla od 01.02.2018 prispievať dôchodcom, na stravovanie. Je potrebné aby všetci tí, ktorí májú zájem o tento príspevok, doručili v temíne najneskôr do 20.01.2018 žiadosť, súčasťou ktorej bude:

  • aktuálna fotokópia rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • občiansky preukaz na overenie totožnosti
  • v prípade, ak sa žiadateľ rozhodne z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu alebo imobility poveriť osobu, ktorá bude stravu preberať, doloží žiadateľ písomné poverenie osoby
  • čestné prehlásenie, že ako dôchodca okrem dôchodku nepoberá žiadny iný príjem z pracovnoprávneho vzťahu, zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti

Bližšie informácie za akých podmienok máte nárok na príspevok nájdete po kliknutí na tento odkaz.

 

Komentáre sú uzavreté.