Nové športovisko Gym & Jump

banner_220x135

Milí Boršania,

V obci Hrubá Borša pribudlo nové športovisko Gym & Jump, ktoré sa nachádza na ploche futbalového ihriska. Toto ihrisko nebolo v celej svojej veľkosti už dlhšie využívane a tak sme sa rozhodli premeniť ho s pomocou a iniciatívou miestnych obyvateľov, na nové multifunkčne športovisko so širokospektrálnym využitím pre všetky vekové kategórie občanov našej obce.

Začiatkom apríla sme začali realizovať detské ihrisko Gym & Jump a práce napredujú rýchlym tempom najmä vďaka hlavným realizátorkám a koordinátorkám projektu Jany Šimovej, Barbory Kuciak a Martine Vajdiakovej, ich manželom a veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí sa ochotne pridali k realizácii tohto ihriska.

Deti môžu na novom športovisku od 11.4.2016 využívať gymnastické prvky, ako hrazdy rôznych výšok, hrazdu s kruhmi, lezeckú lanovú stenu, kladinu, rovnovážne stupne a v neposlednom rade interaktívnu InGround trampolínu s priemerom 4m, ktorá je momentálne jediná svojho druhu v Seneckom okrese.

Vďaka tomuto projektu a nespočetnému množstvu dobrovoľníkov z našej obce, ktorí sa zapojili pri jeho realizácii, futbalové ihrisko v Hrubej Borši opäť po rokoch ožilo a zaplnilo sa deťmi. Všetkým dobrovoľníkom by som touto cestou rád poďakoval najmä za ich chuť, nadšenie a motiváciu vybudovať spoločný priestor, ktorý bude veľkým prínosom pre deti všetkých vekových kategórií v našej obci.

V blízkej budúcnosti plánujeme na našom novom ihrisku množstvo aktivít, ako napr. športové akcie rodičov s deťmi, trampolínový maratón a rozcvičky škôlkarov. Tieto aktivity majú naše deti naučiť nielen bezpečnosti pri športe a zdravému životnému štýlu, ale v neposlednom rade povzbudiť k plnohodnotne strávenému času so svojimi rodičmi a rovesníkmi. Aktivity budú priebežne zverejnené na stránke Hrubej Borše a vítaný je každý, kto má športového ducha, chce si užiť kopec zábavy, spoznať nových ľudí a prispieť k stmeleniu obyvateľov našej obce.

Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí, ktorý je zriadený poisťovňou Kooperatíva s cieľom podporiť a budovať bezpečné prostredie pre deti, zabezpečiť prevenciu úrazov pri športe a vzdelávanie. Projekt bol podporený v celkovej sume 2839,95 EUR. Obec prispela na výstavbu a realizáciu sumou vo výške 284 EUR.

www.nds.sk

Sponzori:
ORAG – zapožičanie techniky na terénne úpravy a zabezpečenie bezpečnostnej vrstvy štrku
Pro Rain – p. Martin Halmo – geotextília pod bezpečnostnú vrstvu štrku

image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizačné firmy:P
Preliezky Trubíni s.r.o. – drevené prvky
www.kosacci.cz – interaktívna Inground trampolína@

Komentáre