Povinné podanie “Priznania k dani z nehnuteľnosti”

Daňové priznanie

Vážení občania,

splnili ste si svoju povinnosť, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2017 vznikla daňová povinnosť, povinní v lehote do 31. januára 2018 podať Priznanie k dani z nehnuteľnosti ???

Táto povinnosť sa týka všetkých daňovníkov, ktorí v roku 2017:

  • kúpili alebo predali nehnuteľnosť, t. j. rodinný dom, byt, záhradu, pozemok, ornú pôdu, atď.
  • nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo darovaním
  • ďalej daňovníci, ktorým v roku 2017 bolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie na stavbu – rodinný dom.

V prípade nepodania Daňového priznania k dani z nehnuteľnosti hrozí daňovníkovi uloženie pokuty podľa § 154 a 155 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní.

Potrebné tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke obce Hrubá Borša po kliknutí na tento link a aj na Obecnom úrade Hrubá Borša.

Informácie : 02/45901 324 – p. Vlahyová, mail.: obec@hrubaborsa.eu

Komentáre sú uzavreté.