Dlhodobý strategický rozvojový plán obce

Dokument “Dlhodobý strategický rozvojový plán obce“ bol prijatý vroku 2003 Obecným zastupiteľstvom v Hrubej Borši v spolupráci s podnikateľskou obcou.

 

 Dlhodobý strategický rozvojový plán obce

- vybudovanie vodovodu
- rozvoj investičnej bytovej výstavby
- vybudovanie nových inžinierskych sietí
- pripraviť a postupne budovať kanalizačný systém v obci.
- vybudovať kultúrno – spoločenské zariadenie
- vybudovať relaxačný priestor pre obyvateľov a mládež na využívanie voľného času
- vybudovať obecné nájomné byty
- podielať sa na rozvoji vidieckeho turizmu
- budovať golfové ihrisko
- postupne uvádzať do turistického života existujúce vodné plochy

 

Za veľmi dôležité pokladá Obecné zastupiteľstvo v ostatných rokoch dobudovať chodníky v obci ale aj ďalšie menšie námestia a hlavne zeleň a výsadbu okrasných drevín.

Komentáre