Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bol pripravený v priebehu rokov 2007 a 2008 a názory v ňom vyjadrené sú výlučne oficiálnymi názormi obce Hrubá Borša a jej obyvateľov. Na príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spolupracovali občania obce, predstavitelia podnikateľských organizácií, štátnych a verejnoprospešných inštitúcií, volení zástupcovia obce – starosta a poslanci obecného zastupiteľstva a odborný tím externých konzultantov.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  pdf / 723 KB

Komentáre