Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  pdf / 76 KB
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  pdf / 134 KB
Ohlásenie drobnej stavby  pdf / 100 KB
Ohlásenie stavebných úprav  pdf / 100 KB
Žiadosť na povolenie rozkopávky verejného priestranstva  pdf / 127 KB
Žiadosť o stavebné povolenie  Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o určení súpisného čísla  Žiadosť o určení súpisného čísla
Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľnosti  Žiadosť o o zápis do katastra nehnuteľnosti
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením  pdf / 85 KB
Tlačivá k daniam  Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725
Žiadosť na výrub stromovŽiadosť na vybudovanie studneŽiadosť – Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

Ziadost o vyrub drevinVybudovanie studneMalý zdroj znečistenia ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

Komentáre