Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zmluvy

        2017

  1. Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve – cesty 2 z 29.11.2016 (zverejnené 07.02.2017, účinné 08.02.2017)
  2. Kupna zmluva c. 5-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
  3. Zamenna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
  4. Kupna zmluva c. 4-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017) Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve c. 4-2017 (zverejnené 04.07.2017, účinné 05.07.2017)
  5. Kupna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
  6. Kupna zmluva c. 2-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
  7. Kupna zmluva c. 3-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
  8. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 2017 (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
  9. Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre SP k stavbe Zateplenie OcU v Hrubej Borsi (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
  10. Kupna zmluva c. 6-2017 (zverejnené 12.07.2017, účinné 13.07.2017)

Faktúry