Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zmluvy

        2017

 1. Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve – cesty 2 z 29.11.2016 (zverejnené 07.02.2017, účinné 08.02.2017)
 2. Kupna zmluva c. 5-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
 3. Zamenna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
 4. Kupna zmluva c. 4-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017) Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve c. 4-2017 (zverejnené 04.07.2017, účinné 05.07.2017)
 5. Kupna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 6. Kupna zmluva c. 2-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 7. Kupna zmluva c. 3-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 8. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 2017 (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
 9. Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre SP k stavbe Zateplenie OcU v Hrubej Borsi (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
 10. Kupna zmluva c. 6-2017 (zverejnené 12.07.2017, účinné 13.07.2017)
 11. Servisné služby – IT (zverejnené 18.09.2017, účinné 19.09.2017)
 12. Zmluva o dielo – PHSR obce Hruba Borsa (zverejnené 20.10.2017, účinné 21.10.2017)

Faktúry