paper
Oznamy samosprávy

Nezabudnite na výkup starého papiera v sobotu 16.04.2016 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, dňa 16.04.2016 bude pred Obecným úradom v čase od 9.00 do 11.00 prebiehať výkup starého papiera, novín, časopisov, letákov a kníh bez tvrdých obalov. Za starý papier môžete dostať toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, NIE […]

Čítaj
Deratizacia
Oznamy samosprávy

Jarná preventívna deratizácia Dňa 4. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je celoplošná deratizácia vykonávaná na to určenými prostriedkami. Obec zabezpečila nástrahy proti týmto škodcom a preto vás prosíme o spoluprácu pri vykonaní deratizácie na vašich pozemkoch, v objektoch využívaných na chov […]

Čítaj
Smetna nadoba - plast240
Oznamy samosprávy

Platba za odvoz komunálneho odpadu Dňa 1. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, oznamujeme vám, že od 01.04.2016 budú vyvezené len tie smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré budú označené nálepkou pre rok 2016. Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za odvoz odpadu, aby tak urobili čo najskôr.

Čítaj
Trash
Oznamy samosprávy

Jarné upratovanie 9. a 10. apríla 2016 a výkup papiera 16. apríla 2016 Dňa 1. apríl 2016 napísal

V dňoch 09.04.2016 a 10.04.2016 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jarného upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša. Rozmiestnené budú nasledovne: na konci obce smerom na Malú Boršu, pri futbalovom ihrisku,  v “trojuhoľníku” smerom na […]

Čítaj
no-fire
Oznamy samosprávy

Upozornenie HaZZ SR – Ochrana lesov a životného prostredia pred požiarmi Dňa 14. marec 2016 napísal

Vážení občania, Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru […]

Čítaj
Volby
Oznamy samosprávy

Voľby do NR SR 2016 – Ako hlasovali Boršania??? Dňa 6. marec 2016 napísal

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:          556 Počet voličov, ktorí sa záčatnili na hlasovaní:       411 Počet platných odovzdaných hlasov:                        406 Počet platných […]

Čítaj
Clanok_odpad
Oznamy samosprávy

Náhradný termín pre zber separovaného odpadu bude v utorok 23.02.2016 Dňa 18. február 2016 napísal

Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy spôsobené technickými príčinami a oznamujeme vám, že zber separovaného odpadu sa uskutoční v náhradnom termíne a to v utorok 23.02.2016 od 6.00 hod. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. :o)   Pôvodná správa Milí Boršania, zber […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Verejná schôdza Dňa 18. február 2016 napísal

Milí Boršania, obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vás všetkých pozýva na verejnú schôdzu, ktorá sa uskutoční 24.02.2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Spoločne sa môžeme porozprávať o témach, ktoré vás najviac trápia a zároveň budú pre našu samosprávu inšpiráciou […]

Čítaj
posta
Oznamy samosprávy

Vyzdvihnutie doporučených listov a balíkov v piatok 12.02.2016 nebude možné. Dňa 11. február 2016 napísal

Oznamujeme občanom, že dňa 12.02.2016 (piatok), si nebude možné prevziať doporučené listy a balíky v Hrubej Borši v dome číslo 56 u pani Pappovej. Najbližší možný termín bude v pondelok 15.02.2016.Ďakujeme za pochopenie.

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Predĺženie termínu podania ponuky na predaj pozemku v rámci VOS zo dňa 16.9.2015 Dňa 10. február 2016 napísal

Obec Hrubá Borša podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 až § 288  Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšej ponuky za […]

Čítaj