Clanok_1
Oznamy samosprávy

Dovolenka administratívnej pracovníčky 13.05.2016 a 16.05.2016 Dňa 11. máj 2016 napísal

Milí Boršania, v dňoch 13.05.2016 v piatok a 16.05.2016 v pondelok, bude administratívna pracovníčka pani Piroška Vlahyová čerpať dovolenku. Vzhľadom k tomuto faktu vás prosíme, aby ste si všetky potrebné administratívne záležitosti na OcÚ vybavili pred respektíve po tomto termíne. […]

Čítaj
Clanok_petflase
Oznamy samosprávy

Zber separovaných zložiek odpadu Dňa 11. máj 2016 napísal

Milí Boršania, možno ste si všimli, že posledný zber separovaných zložiek odpadu realizovali viaceré zberné autá. Doteraz bol zber realizovaný iba jedným vozidlom, ktoré zbieralo všetky zložky naraz. Od mesiaca máj bude každú jednu zložku separovaného odpadu zberať jedno vozidlo na […]

Čítaj
Clanok_1
Oznamy samosprávy

Predĺženie termínu podania ponuky na predaj pozemku v rámci VOS zo dňa 02.11.2015 Dňa 3. máj 2016 napísal

Obec Hrubá Borša podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 až § 288  Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž na výber najvyššej ponuky za […]

Čítaj
odstavka-elektriny
Oznamy samosprávy

Odpis stavu elektromerov 04.05.2016 až 06.05.2016 Dňa 2. máj 2016 napísal

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že bude v obci Hrubá Borša v dňoch 04.05.2016 až 06.05.2016 vykonávať odpis stavu elektromerov. Prosíme preto občanov o sprístupnenie elektromerov.

Čítaj
Zapis do skolky
Oznamy samosprávy

Zápis detí do materskej školy na rok 2016 / 2017 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Riaditeľka Materskej školy v Hrubej Borši podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 až 3 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že v dňoch […]

Čítaj
paper
Oznamy samosprávy

Nezabudnite na výkup starého papiera v sobotu 16.04.2016 Dňa 15. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, dňa 16.04.2016 bude pred Obecným úradom v čase od 9.00 do 11.00 prebiehať výkup starého papiera, novín, časopisov, letákov a kníh bez tvrdých obalov. Za starý papier môžete dostať toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky. Papier musí byť zviazaný v balíkoch, NIE […]

Čítaj
Deratizacia
Oznamy samosprávy

Jarná preventívna deratizácia Dňa 4. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je celoplošná deratizácia vykonávaná na to určenými prostriedkami. Obec zabezpečila nástrahy proti týmto škodcom a preto vás prosíme o spoluprácu pri vykonaní deratizácie na vašich pozemkoch, v objektoch využívaných na chov […]

Čítaj
Smetna nadoba - plast240
Oznamy samosprávy

Platba za odvoz komunálneho odpadu Dňa 1. apríl 2016 napísal

Milí Boršania, oznamujeme vám, že od 01.04.2016 budú vyvezené len tie smetné nádoby na komunálny odpad, ktoré budú označené nálepkou pre rok 2016. Prosíme všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za odvoz odpadu, aby tak urobili čo najskôr.

Čítaj
Trash
Oznamy samosprávy

Jarné upratovanie 9. a 10. apríla 2016 a výkup papiera 16. apríla 2016 Dňa 1. apríl 2016 napísal

V dňoch 09.04.2016 a 10.04.2016 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jarného upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša. Rozmiestnené budú nasledovne: na konci obce smerom na Malú Boršu, pri futbalovom ihrisku,  v “trojuhoľníku” smerom na […]

Čítaj
no-fire
Oznamy samosprávy

Upozornenie HaZZ SR – Ochrana lesov a životného prostredia pred požiarmi Dňa 14. marec 2016 napísal

Vážení občania, Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.  Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru […]

Čítaj