Čo sa nám spoločne podarilo v roku 2019

Erb_HB

V roku 2019 sa nám spoločne podarilo dotiahnuť do konca niektoré staršie projekty a zároveň naštartovať nové spoločné vízie, ktoré sme si definovali na začiatku roka:

 • spustili sme kamerový systém (projekt pripravovaný od roku 2017)
 • vybudovali sme orientačný systém obce (projekt pripravovaný od roku 2018)
 • vybudovali sme multifunkčné ihrisko pre občanov obce bezplatne (projekt pripravovaný od roku 2017)
 • zabezpečili sme nové technické zázemie pre športovisko
 • získali sme do vlastníctva a dobudovali sme detské ihrisko Pri lesíku
 • Vybudovali sme nové detské ihrisko v športovom areáli
 • zrealizovala sa výstavba nového priechodu pre chodcov s osvetlením na Hlavnej ulici (pri potravinách). Projektovo sme pripravili ďalší priechod na Hlavnej ulici (lokalita pri Lesíku) a na Jelčanskej ulici (na križovatke so Športovou ulicou)
 • vysadili sme 30 stromov v obci
 • projektovo pripravujeme výstavbu základnej školy v obci, vrátane prípravy zámeny pozemkov na jej realizáciu a rekonštrukciu a rozšírenie priestorov materskej školy
 • založili sme Združenie obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša – primárne za účelom Vybudovania kanalizačnej siete a ČOV
 • schválili sme zámer na odkúpenie pozemku v oblasti Malá Borša za účelom zriadenia zberného miesta
 • na realizáciu FREE WIFI sme z prostriedkov EU získali dotáciu 15.000 EUR.
 • osadili sme ďalšie spomaľovacie prahy a grafické znaky s maximálnou povolenou rýchlosťou priamo na obecných komunikáciách
 • zmenili sme systém odpadového hospodárstva smerujúce k ekologickému ale aj ekonomickému konaniu občanov
 • dali sme viac do povedomia občanov využívanie grantovej schémy na projekty od občanov
 • projektovo sme pripravili dobudovanie autobusových zastávok
 • obec má v riadnom termíne schválený rozpočet
 • celkovo sme získali na projekty realizované v roku 2019 z rôznych fondov a grantov približne 168.000 eur
 • zabezpečili sme možnosť platby kartou na OcÚ
 • zaviedli sme online vysielanie zasadnutí Obecného zastupiteľstva
 • aktívnejšie komunikujeme s občanmi cez webové sídlo obce, elektronicky, ale aj cez sociálne siete

Komentáre sú uzavreté.