Harmonogram zberu plastov v roku 2014

Clanok_petflase

Obec Hrubá Borša už niekoľko rokov venuje zvýšenú pozornosť separovanému zberu plastov, skla a papiera. Predkladáme Vám harmonogram zberu plastov z domácností:

- 21. 01. 2014                                – 08. 07. 2014
- 18. 02. 2014                                – 05. 08. 2014 
- 18. 03. 2014                                – 02. 09. 2014  a 30. 09. 2014 
- 15. 04. 2014                                – 28. 10. 2014
- 13. 05. 2014                                – 25. 11. 2014
- 10. 06. 2014                                – 23. 12. 2014

Žiadame obyvateľov, aby podľa uvedeného harmonogramu vyložili vrecia s plastovým odpadom do 8.00 h.  Vrecia bude priamo od domov  odvážať firma AVE Bratislava, s. r. o.

Do vriec možno dávať: 
PET fľaše od nápojov, farebné aj biele (ich objem je potrebné najskôr zmenšiť zošliapnutím, stlačením, čisté plastové obaly od saponátov, šampónov, tekutých mydiel, a pod., rastlinných  olejov, potravín destilovanej vody. Obaly sú označené v spodnej časti skratkami HD-PE, PE_HD, PE, PP, PET.

Všetky plastové obaly odporúčame stláčať. Získate tak viac miesta vo vreci a spoločnosť AVE Bratislava, s.r.o. budem prevážať menej vzduchu.

Do vriec nepatria: 
Plastové obaly od nebezpečných  látok (motorové oleje, chemikálie, farbivá) linoleum, polystyrén, plastové obaly znečistené zbytkami  potravín, ropnými látkami.

Komentáre sú uzavreté.