Evidencia obyvateľstva

Oddelenie evidencie obyvateľstva vykonáva:

- vedie evidenciu obyvateľstva s príslušnou dokumentáciou (prihlasovanie, odhlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)

- prešetruje informácie o občanoch obce na základe dožiadaných štátnych orgánov

- vyhotovuje mesačné hlásenia o sťahovaní obyvateľov pre štatistické úrady

Postup pri prihlásení sa na trvalý pobyt

Komentáre