Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce Hrubá Borša:

Štefan Bencze

2020

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI – 1. polrok 2020