“Jarné upratovanie” 27.04.2019 a 28.04.2019

Trash

Milí Boršania,

v dňoch 27.04.2019 a 28.04.2019 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jarého upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša.
Rozmiestnené budú na troch miestach a to nasledovne:

  • na Maloboršanskej ulici na konci obce smerom na Malú Boršu (smerom na cintorín)
  • na križovatke ulíc Športová a Jelčanská, pri športovisku
  • na križovatke ulíc Rovná a Spojovacia 

Žiadame vás, aby ste do kontajnerov NEDÁVALI nasledovné druhy odpadov:

  • NEBZPEČNÉ ODPADY – farby, pesticídy, oleje, rozpúšťadlá, tuky a pod.
  • ELEKTROODPADY – veľké a malé domáce spotrebiče, batérie a pod.
  • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – pokosená tráva, konáre
  • AZBESTY – napr. eternitová škridla a pod.
  • PNEUMATIKY

Dňa 27.04.2019 bude pred Obecným úradom v čase od 9.00 do 11.00 prebiehať výkup starého papiera, novín, časopisov, letákov a kníh bez tvrdých obalov. Za starý papier môžete dostať toaletný papier, papierové vreckovky, papierové utierky.
Papier musí byť zviazaný v balíkoch, NIE v krabici alebo v igelitových taškách!!!

Komentáre sú uzavreté.