“Jesenné upratovanie” 12.10.2019 a 13.10.2019

Trash

Milí Boršania,

v dňoch 12.10.2019 a 13.10.2019 budú v našej obci umiestnené 3 veľkokapacitné kontajnery v rámci “Jesenného upratovania”, ktoré každoročne zabezpečuje obec Hrubá Borša.
Rozmiestnené budú  nasledovne:

  • na Maloboršanskej ulici na konci obce smerom na Malú Boršu (smerom na cintorín)
  • na križovatke ulíc Športová a Jelčanská, pri športovisku
  • na križovatke ulíc Rovná a Spojovacia

Žiadame vás, aby ste do kontajnerov NEDÁVALI nasledovné druhy odpadov:

  • NEBZPEČNÉ ODPADY – farby, pesticídy, oleje, rozpúšťadlá, tuky a pod.
  • ELEKTROODPADY – veľké a malé domáce spotrebiče, batérie a pod.
  • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – pokosená tráva, konáre
  • AZBESTY – napr. eternitová škridla a pod.
  • PNEUMATIKY
  • Prázdne kartónové krabice od veľkých domácich spotrebičov 

Komentáre sú uzavreté.