Komunálny a separovaný odpad

Potvrdenie o percentuálnom podiele separovaných odpadov 2018