Materská škola

Na novú stránku Materskej školy Hrubá Borša sa dostanete po odkliku na tento link. 

Materská škola Hrubá Borša
Školská ulica 72/2
Hrubá Borša 900 50

Tel. č.:   +421 2 4590 1528
E-mail:  ms.hrubaborsa@gmail.com

 

Riaditeľka MŠ:     Bc. Blanka Chynoradská

Poplatok za pobyt: 15 EUR / dieťa / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0024 9576 2056Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012018. Konštantný symbol 0558.

Poplatok za celodennú stravu: 1,12 EUR / dieťa / deň. Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK04 0200 0000 0040 0229 1655Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012018. Konštantný symbol 0558.

Poplatok do fondu ZRPŠ: 30 EUR / dieťa / školský rok. (za druhé dieťa – súrodenci,  20 EUR) Poplatok prosím uhradte  na bankový účet mBank SK9383605207004205354054, a do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.

Prevádzka MŠ: 7:00 – 17:00

FORMULÁRE:

DOKUMENTÁCIA: