Nahlasovanie veľkosti a počtu nádob na komunálny odpad

Smetna nadoba - plast240

Milí Boršania,

blíži sa termín, kedy obecná samospráva bude vypočítavať výšku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre domácnosti. Vzhľadom na to, že od 1.1.2020 a následné roky dochádza k zmene vo výpočte poplatku, potrebujeme pre správny výpočet vašu súčinnosť. Vzhľadom na to, že do 15.01.2020 kedy bol termín na odovzdanie potrebného formulára mnohí z vás tento podklad neodovzdali dávame vám možnosť, aby ste v náhradnom termíne do 31.1.2020 nahlásili na obecnom úrade údaje potrebné na stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. Vopred ďakujeme za to, že na obecnom úrade nahlásite aktuálne údaje. Vzor tlačiva nájdete  tu 3. Hlásenie o vzniku,zániku poplatkovej povinnosti za KO a DSO – bývanie
To uvádzame pre tých, ktorí si tlačivo a informáciu distribuovanú do schránok v decembri 2019 nevšimli.
Mení sa spôsob výpočtu miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu: nestanovuje sa podľa počtu osôb ako v minulosti, ale podľa objemu vyprodukovaného odpadu. Nastáva viacero organizačno-logistických  zmien, o ktorých sa môžete dozvedieť na webovej stránke obce po kliknutí na tento text

Záujemcovia o tie najpodrobnejšie informácie sa ich môžu dozvedieť priamo v zápisnici zo zasadnutia OZ Hrubá Borša zo 4.12.2019 a v texte VZN č.3/2019 a VZN 4/2019.

3-2019 – VZN o nakladaní s KO
4-2019 – VZN o dani z nehnut. Hrubá Borša
OZ 10 -04.12.2019

 

Komentáre sú uzavreté.