Návrhy nových VZN a rozpočtu

Erb_HB

Milí Boršania,

tak ako sme už avizovali na predošlých zasadnutiach OZ, dávame do pozornosti vypracované návrhy nových VZN pre nasledujúce roky, ktoré boli zverejnené 19.11.2019. Tieto návrhy sú k nahliadnutiu na “Úradnej tabuli obce” po kliknutí na tento link.

Komentáre sú uzavreté.