Neprijateľné správanie niektorých z nás !!!

Mačka

Milí Boršania,

začiatkom nového roka 2019, sme na OcÚ obdržali informáciu, ktorej sa nám nechcelo veriť. Informáciu o tom, že došlo k postreleniu domáceho zvieratka, konkrétne mačky. Následne sme sa dozvedeli, že toto nie je prvý prípad, ktorý sa u nás v obci stal!!! Je to o to horšie, že sa to stalo v obývanej časti obce, kde sa pohybujeme my dospelí, kde sa pohybujú naše deti. Je neprípustné a neprijateľné, aby sa v civilizovanej spoločnosti diali takéto veci !!! Preto vyzývam všetkých, ktorí sú za tieto útoky zodpovední, aby s takýmto správaním okamžite prestali !!!

Pre ľudí neznalých zákona pripomíname, že od 01.09.2018 už nie je zviera považované za vec, ale živú, cítiacu bytosť, takže takéto správanie sa je postihnuteľné zákonom.
Ospravedlňujeme sa za sprievodný obrázok pripojený k tomuto článku, ale toto je výsledok spomínaného útoku.

Komentáre sú uzavreté.