Nové dopravné značenie

Dopravná značka

Milí Boršania,

v najbližších dňoch bude obec realizovať výmenu a doplnenie dopravného značenia, ktoré bolo odsúhlasené dopravným inšpektorátom v Senci, za účelom zvýšenia bezpečnosti na cestách.
Zmena nastane hlavne vo vnímaní križovatiek vo vnútri obce, kde sa budú križovatky ciest riadiť “pravidlom pravej ruky” (čiže prednosť má vozidlo prichádzajúce z pravej strany) a bude stanovená jednotná rýchlosť vo vnútri zóny a to 30 km/h !!! V prvom kroku sa táto zmena bude týkať “novej časti obce”.
Ďalším krokom bude osadenie retardérov (spomaľovačov), nakoľko nie všetci sa riadia dodržiavaním maximálnej povolenej rýchlosti.

Žiadame všetkých o ohľaduplnosť voči ostatným obyvateľom a dodržiavanie dopravných predpisov. Upozorňujeme, že Obec Hrubá Borša oslovila Dopravný inšpektorát v Senci, so žiadosťou o častejšiu kontrolu merania rýchlosti na území celej obce.

O ďalšom priebehu inštalácie dopravného značenia vás budeme informovať.

 

Komentáre sú uzavreté.