Profil verejného obstarávateľa

2019

Výstavba detského ihriska
Výzva – výstavba detského ihriska – 3586

Príloha č. 1 Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 2 Popis bezúdržbovej Kovovej hracej zostavy
Príloha č. 3 Zmluva o dielo
Príloha č. 4 vyhlasenie-uchadzaca

Orientačný obecný systém v obci Hrubá Borša

Výzva – Obecný orientačný systém – 3691
2018-10-17 01 HRB Situacia orientacny obecny system
2018-10-17 02 HRB Tabulkovy prehlad – Orientačný systém popis
2018-10-17 02 HRB Tabulkovy prehlad – Orientačný systém sumár

 

Zateplenie obecného úradu v Hrubej Borši

Výzva na predloženie ponuky – zateplenie OcÚ

Vybudovanie “multifunkčného ihriska v obci Hrubá Borša”

Výzva na predkladanie ponúk
A. Sprievodná správa Hrubá Borša 11-2018
B. Technická správa MFI Hrubá BoršaHB
1.1 situácia
HB
1.2 odvodnenie
HB
1.3 základy
HB
1.4 rezopohľad
HB
1.5 oplotenie
HB
1.6 pätka oplotenia
HB
1.7 púzdro tenis
HB
1.8 púzdro volejbal
HB
1.9 pätka osvetlenia
HB
1.10 rez vsak. jamou
HB
1.11 uchyt. mantinelov
HB
1.12 rez ihriska
Príloha č. 1 – Kriteria
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy
Výzva na predkladanie ponúk

 

2018

Vybudovanie kanalizačného systému v obci Hrubá Borša

Výzva na predkladanie CP_projektová dokumentácia_Hrubá Borša_FINAL 2
Výzva na predkladanie CP_projektová dokumentácia_Hrubá Borša_FINAL 2

HB01
HB02
HB03
HB04
HB05
HB06
HB07
HB08
HB09
HB10
HB11
HB12
HB13
HB14
HB15
HB16

2017

Vybudovanie kamerového systému v obci Hrubá Borša
Výzva na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Hrubá Borša
Oznámenie o predĺžení lehoty podania ponúk
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria (výkaz – rozpočet)

Komentáre