Voľby

Volby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Oznámenie e-mailu pre voľbu poštou
Usmernenie k voľbe poštou – NR SR
Žiadosť o voľbu poštou – NR SR
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej komisie
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Zverejnenie emailovej adresy na doručenir žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Umiestnenie plagátov

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

Rozhodnutie predsedu NR SR
Informácie pre voliča – Information for voter
Určenie volebnej miestnosti a okrsku
Zverejnenie emailovej adresy na doručeniue oznámenia
Umiestnenie plagátov
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Výsledky volieb prezidenta SR 2019 – 1. kolo
Výsledky volieb prezidenta SR 2019 – 2. kolo

Informácia v slovenskom jazyku
Informácia v maďarskom jazyku
Určenie volebnej miestnosti a okrsku
Zverejnenie emailovej adresy na doručeniue oznámenia
Zverejnenie emailovej adresy na žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu
Umiestnenie plagátov

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Uverejnenie výsledkov komunálnych volieb Hrubá Borša 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený – v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v msďarskom jazyku
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
Oznámenie o počte obyvateľov
Menovanie zapisovateľa
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia
Určenie volebnej miestnosti a okrsku
Volebná kampaň kandidátov v obci do 5 000 obyvateľov
Vylepovanie volebných plagátov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Hrubá Borša
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Hrubá Borša
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLEBNÉ KOMISIE
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do VÚC – BSK 2017 – Výsledky hlasovania v obci Hrubá Borša
Zápisnica – vyhlásenie výsledkov – 4-11-2017 – Voľby VÚC 2017

Informacia pre volica VUC 2017 SK
Informacia pre volica VUC 2017 HU
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja
Rozhodnutie o volbach VUC 2017
Utvorenie okrsku Hruba Borsa
Elektronická adresa
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka
Tlacivo – Oznamenie o delegovani clena a nahradnika do okrskovej volebnej komisie
Rozdelenie plochy – volebne plagaty VUC 2017

Parlamentné voľby 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 – Výsledky hlasovania v obci Hrubá Borša

Informácia pre voliča
Volebný okrsok Hrubá Borša
Elektronická adresa
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Komentáre