Odpočet stavu vodomerov

Vodomer

Milí Boršania,
spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA oznamuje nasledovné:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v termíne 20.1.2019 a 26.-27.1.2019 pokračujeme s vykonávaním odpočtov vo Vašej obci.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať o prekontrolovanie Vašej vodomernej šachty a sprístupnenie vodomeru, aby mohol odpočtár vykonať odpočet.

V prípade, že na adrese Vášho odberného miesta nebude možné uskutočniť odpočet meracieho zariadenia, prosíme Vás, aby ste nám oznámili stav vodomeru nasledovným spôsobom:

Meno odberateľa: ……………………………
Číslo vodomeru: ……………………………..
Stav na vodomere: ………………………….

Číslo vodomeru a stav vodomeru môžete nahlásiť aj prostredníctvom SMS/MMS správy na tel. č. 0902 408 569 alebo 0904 159 366.
E-mailom: kordosova@zdravotechnika.com
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Komentáre sú uzavreté.