Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Malokarpatské osvetové stredisko 

Horná 20
900 01 Modra
www.moska.sk
Tel.: 033/ 6433 489
Mob.: 0905 472 051
Fax: 033/ 6433 489
E-mail: moska@moska.sk 
 

Malokarpatská knižnica v Pezinku 

Holubyho 5
902 01 Pezinok
www.kniznicapezinok.sk
Tel.: 033/ 6412 315
Fax: 033/ 6413 123
E-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk 
 

Malokarpatské múzeum v Pezinku 

M. R. Štefánika 4
902 01 Pezinok
www.muzeumpezinok.sk
Tel.: 033/ 6412 057
Fax: 033/ 6413 347
E-mail: muzeumpezinok@nextra.sk 
 

Bratislavské bábkové divadlo 

Dunajská 36
Bratislava
www.babkove-divadlo.sk
Tel.: 02/5263 4740
E-mail: prevadzka@babkovedivadlo.sk 
 

Divadlo LUDUS 

Pribinova 25 (Heineken Tower Stage)
811 09 Bratislava 1
www.ludusdivadlo.sk
Tel.: 02/5463 0764
Mob.: 0915 795 564
Fax: 02/5463 0765
E-mail: ludus@ludusdivadlo.sk 
 

Divadlo ASTORKA Korzo 90 

divadelná scéna:
Námestie SNP 33
Bratislava
poštová adresa:
Suché mýto 17
Bratislava 814 99
P.O.BOX 241
www.astorka.sk
Tel.: 02/5443 2093
E-mail: pokladna@astorka.sk 
 

Divadlo ARÉNA 

Viedenská cesta 10
851 01 Bratislava
www.divadloarena.sk
Tel.: 02/ 672 025 50 (spojovateľka – vrátnica)
Mob.: 0905 989 309
Fax: 02/ 672 025 56
E-mail: tajomnicka@divadloarena.sk

Komentáre