Park a voľnočasový areál

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základnou úlohou obce je a bude neustále zabezpečovať všestranný rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľov pri výkone samosprávy. Dôvodom vzniku projektu bolo zistenie a odhalenie nedostatkov a nevyhovujúcich podmienok najmä v oblasti oddychu, možnosti zmysluplného trávenia voľného času, relaxu, rekreácie a cestovného ruchu.

Funkciou obecného parku ako voľno časového priestoru je poskytnúť všetkým návštevníkom (obyvateľom, turistom, deťom i cudzincom) vhodné a hlavne vyhovujúce priestory a možnosti na plnohodnotný oddych a rekreáciu.

V konečnom dôsledku realizácia projektu prispela k zvýšeniu konkurencieschopnosti obce, k rozvoju podnikateľských aktivít, a tým tiež k skvalitneniu služieb pričom sa zvýšia a rozšíria možnosti v oblasti oddychu a rekreácie. Existujúci vstup parku je zachovaný v pôvodnom tvare. Chodník je rozšírený k budove (ktorá už dostala názov rotunda) v ktorej sa nachádzajú WC pre ženy, muži, manipulačný sklad. Chodníky parku sú vydláždené a ohraničené pätníkmi. Prvá vydláždená časť pred existujúcim živým plotom zahŕňa okrem rotundy priestor pre detský mobiliár, je tu osadený erb obce Hrubá Borša. Tu sa môžu sústreďovať aktivity pre deti a matky s deťmi – ihrisko s kĺzačkou a hojdačkou na piesku, lezecká veža, kolotoč, hračky na pružine a váhadlové hojdačky. Pre osvieženie celkovej atmosféry je vybudovaná moderná, plytká fontána. Lavičky sú umiestnené popri hracích plochách aj pri fontáne. Živý plot nás prevedie do ďalšej časti parku, kde sa nachádza vyvýšené pódium. Oproti nemu sa nachádza väčšia asfaltová plocha s vyznačenými čiarami pre jednotlivé športy – futbal, basketbal, volejbal, tenis. Medzi ihriskami a po ich stranách sú drevené lavičky. Vytvorený je tak priestor pre športové stretnutia občanov, pod holým nebom. Pri chodníku sú osadené odpadkové koše a osvetlenie. Osvetlenie ihriska a pódia je riešené reflektormi na stĺpoch, chodníky sú zdobené uličnými a prakovými osvetleniami. Vedľa ihriska sa nachádza súbor lavíc pred ktorými je pekne vybudované pódium pre účinkujúcich.

Všetky spomenuté priestory sú dotvorené tak, aby ponúkali pre návštevníkov množstvo príležitostí pre oddych a tiež na realizáciu najrôznejších podujatí kultúrneho a spoločenského charakteru.

V ďalšej etape sa plánuje vybudovanie ihriska s umelým trávnikom, mantinelmi okolo ihriska, zastrešiť pódium, vybudovať nový chodník od SAD zastávky, vyriešiť oplotenie a predovšetkým vybudovať kultúrno-výchovný dom a trhovisko a tak dotvoriť komplexný zámer výstavby centra obce.

Komentáre