Platba za vývoz komunálneho odpadu a vrecia na separovaný odpad v roku 2019

Smetna nadoba - plast240

Milí Boršania,

platnosť “starých” nálepiek pre vývoz komunálneho odpadu uplynula 31.03.2019. Preto žiadame všetkých, ktorí ešte neuhradili poplatok za rok 2019, aby tak urobili čo najskôr. Nálepky na smetné nádoby pre rok 2019 si príďte vyzdvihnúť na obecný úrad v čase úradných hodín. Spolu s nálepkou si prevezmete aj vrecia na separovaný odpad (plasty, papier, kovy).
Upozorňujeme, že smetné nádoby ktoré nebudú označené aktuálnou nálepkou pre rok 2019, nebudú od najbližšieho termínu vývozu komunálneho odpadu vyprázdnené.

Komentáre sú uzavreté.