Poďakovanie starostu obce a novozvolených poslancov

Erb_HB

Milí Boršania,

komunálne voľby v našej obci nám všetkým ukázali, že Hrubá Borša sa uberá tým správnym smerom. Ťažké začiatky spred štyroch rokov, nás nerozdelili, ale naopak spojili a ukázali nám, že pri vzájomnej pomoci sa dá všetko zvládnuť.

Veľká vďaka patrí obecnému zastupiteľstvu, ktoré v uplynulom období výborne spolupracovalo a bolo základným stavebným kameňom pre uskutočnenie všetkých potrebných zmien, ktoré nás posunuli vpred.

Sme presvedčení, že aj my, novozvolení poslanci OZ nadviažeme na všetko dobré, čo sa v obci urobilo a podporíme ďalšie projekty, ktoré nám všetkým spríjemnia život.

Ako volení zástupcovia Vás občanov, si uvedomujeme obrovský záväzok voči Vám Boršanom a sme vďační za dôveru, ktorú ste do nás vložili. Preto prosíme, pokračujme v otvorenej vzájomnej komunikácii, ktorá nám pomohla v mnohých prípadoch správne sa rozhodnúť. Vedzte, že sme tu pre vás a budeme radi keď nás budete „zásobovať“, podnetmi, postrehmi a radami, ktoré nám ukážu tú správnu cestu.

Skutočnosť, že toto poďakovanie za vašu dôveru vám predkladáme spoločne (starosta Ján Klačko a poslanci OZ Jaroslav Naď, Maroš Blaho, Imrich Petheö, Juraj Laky, Roman Chválnik) je prísľubom dobrej spolupráce a správnych rozhodnutí. Je prirodzené a často aj zdravé, keď je pohľad na rôzne podnety, riešenia, viac či menej odlišný, pretože len konštruktívna debata nás dovedie k správnym rozhodnutiam. V konečnom dôsledku musí byť výsledok našich rozhodnutí vždy na prospech nás všetkých.

Ako volení zástupcovia a reprezentanti našej obce Vám ešte raz úprimne ďakujeme za Vašu dôveru a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

 

S úctou,

starosta obce Ján Klačko a novozvolení poslanci OZ Jaroslav Naď, Maroš Blaho, Imrich Petheö, Juraj Laky, Roman Chválnik

Komentáre sú uzavreté.