Poplatok za komunálne odpady

Clanok_odpad

Oznamujeme, že miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2014  možno platiť od 08. 02. 2014 na základe rozhodnutia. Poplatok  je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,  najneskôr však do 31. 03. 2014.

Od 01. 04. 2014 bude firma AVE Bratislava s. r. o. odvážať komunálny odpad len od tých poplatníkov, ktorí budú mať nalepenú nálepku na smetnej nádobe na rok 2014.

Komentáre sú uzavreté.