Poštové schránky

posta

Milí Boršania,

Slovenská pošta, a.s. Vás z dôvodu zabezpečenia kvalitného doručovania Vašich zásielok vyzýva, aby ste si svoje rodinné domy, budovy a firmy označili súpisnými číslami a zároveň umiestnili funkčnú domovú listovú schránku,  pred vstupom na Váš súkromný pozemok.

Pri nesplnení uvedených podmienok má pošta právo odmietnuť doručenie zásielky do nefunkčnej (neexistujúcej) domovej listovej schránky.

Pokiaľ nebude možné zásielky doručiť z uvedených dôvodov, zásielky zostanú uložené na pošte Jelka a po uplynutí odbernej lehoty vrátené späť odosielateľovi.

Slovenská pošta ďakuje za pochopenie.

Komentáre sú uzavreté.