Problém so zakalenou vodou v novej časti obce

odstavka-vody

Milí Boršania,

v posledných dňoch zaznamenal obecný úrad v Hrubej Borši ako majiteľ vodovodu, viacero sťažností ohľadne zakalenia vody z obecného vodovodu v novej časti obce.
Situáciu začala riešiť spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, ktorá je prevádzkovateľom obecného vodovodu.

Citujeme originálnu informáciu od spoločnosti ZDRAVOTECHNIKA, s nasledovným výsledkom:

Dobrý deň.

Chceme Vám dať na vedomie, že sa nám podarilo zistiť príčinu včerajšieho zakalenia vody vo verejnom vodovode v lokalite Green Resort 1. etapa.

Zakalenie bolo spôsobené rozvírením inkrustov vo vodovodnom potrubí, ktoré nastalo ako dôsledok náhleho spustenia čerpadiel na centrálnom vodnom zdroji Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Jelke, ktoré boli dočasne bez prívodu el. energie (preto si viacerí odberatelia v danom čase všimli zníženie tlaku vo vodovodnom systéme). Takisto chceme upozorniť na to, že na potrubiach v uvedenej lokalite sme v noci a behom dnešného dňa vykonali preplach a po ňom sme zmerali aj množstvo dezinfekcie v zakalenej vode, ktoré bolo na optimálnej úrovni. Takisto sme boli zo strany ZSVS upozornení na používanie menej tradičného dezinfekčného prostriedku na vodnom zdroji v Jelke. Používanie tohto prostriedku je síce výhodné z hľadiska jeho vyššej účinnosti a stálosti, ale takisto narúša celistvosť bežných minerálnych inkrustov vo vodovodnom systéme. Z tohto dôvodu sa v obci sporadicky vyskytuje zakalenie vody, ktorého príčinou nemusí nevyhnutne byť havarijný stav na vodovodného potrubia.

S pozdravom

Ing. Peter Štajer, 0904 159 366

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o.

Komentáre sú uzavreté.