Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubá Borša

Prvý dokument “Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce” bol pripravený v priebehu rokov 2007 a 2008.. Na príprave programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce spolupracovali občania obce, predstavitelia podnikateľských organizácií, štátnych a verejnoprospešných inštitúcií, volení zástupcovia obce – starosta a poslanci obecného zastupiteľstva a odborný tím externých konzultantov.

Podľa vyššie uvedených princípov bol schválený nový dokument PHSR obce 2018 – 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2018 – 2022

Komentáre