Územný plán obce

Územný plán obce Hrubá Borša bol pripravený ako projekt realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra.

Dokumenty

Územný plán obce  pdf / 1 MB
Záväzná textová časť  pdf / 183 KB
Výkres 1  pdf / 4 MB
Výkres 2.1  pdf / 2 MB
Výkres 2.2  pdf / 1 MB
Výkres 3  pdf / 919 KB
Výkres 4.1  pdf / 1 MB
Výkres 4.2  pdf / 964 KB
Výkres 5  pdf / 1 MB
Výkres 6  pdf / 1 MB

ZMENY A DOPLNKY č. 1

HB Priloha 1 VZN ZaD 2014
Vykres 1
Vykres 2.1
Vykres 2.2
Vykres 3
Vykres 4.1
Vykres 4.2
Vykres 5
Vykres 6

ZMENY A DOPLNKY č. 2 (návrh)

HB ZaD 2 text
HB ZaD 2 vykres 2.1
HB ZaD 2 vykres 2.2

Komentáre