Obecný rozhlas

Prepis oznamov zverejnených obecným rozhlasom v Hrubej Borši v roku 2016

29.06.2016 - Zákaz pálenia od 1.7.2016 do 15.9.2016
Milí Boršania, začalo sa obdobie žatevných prác, letných prázdnin a s tým zvýšené riziko nebezpečných situácií. Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad protipožiarnej a ochrannej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ku ktorým patrí zber obilia, pozberová úprava, skladovanie objemových krmín a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prichádzajúceho suchého a teplého počasia.Nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Nevypaľujte porasty burín, kríkov a stromov a nezakladajte oheň. Zakazuje sa fajčiť v blízkosti stohov slamy a sena.
V obci je prísny zákaz pálenia v čase od 1.7.2016 do 15.9.2016.

Komentáre