Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Zmluvy

        2017

 1. Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve – cesty 2 z 29.11.2016 (zverejnené 07.02.2017, účinné 08.02.2017)
 2. Kupna zmluva c. 5-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
 3. Zamenna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 05.04.2017, účinné 06.04.2017)
 4. Kupna zmluva c. 4-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017) Dodatok c. 1 ku Kupnej zmluve c. 4-2017 (zverejnené 04.07.2017, účinné 05.07.2017)
 5. Kupna zmluva c. 1-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 6. Kupna zmluva c. 2-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 7. Kupna zmluva c. 3-2017 (zverejnené 12.04.2017, účinné 13.04.2017)
 8. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 2017 (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
 9. Zmluva o dielo na vypracovanie PD pre SP k stavbe Zateplenie OcU v Hrubej Borsi (zverejnené 06.06.2017, účinné 07.06.2017)
 10. Kupna zmluva c. 6-2017 (zverejnené 12.07.2017, účinné 13.07.2017)
 11. Servisné služby – IT (zverejnené 18.09.2017, účinné 19.09.2017)
 12. Zmluva o dielo – PHSR obce Hruba Borsa (zverejnené 20.10.2017, účinné 21.10.2017)
 13. Zmluva o dielo MAXNETWORK – kamerový systém (zverejnené 30.11.2017, účinné 11.09.2019)

    2018

 1. Zmluva TOPSET 2.lic. Dane a Odpady (zverejnené 23.03.2018, účinné 24.03.2018)
 2. Zmluva Defense Pro (zverejnené 14.05.2018, účinné 15.05.2018)
 3. Zmluva PIPS s.r.o. (zverejnené 15.05.2018, účinné 16.05.2018)
 4. Zmluva ZSDIS – pozemok pod TS (zverejnené 13.06.2018, účinné 14.06.2018)
 5. Zmluva Firecontrol BOZP PO (zverejnené 13.06.2018, účinné 14.06.2018)
 6. Zmluva TOP SET spracovanie os. údajov (zverejnené 18.06.2018, účinné 19.06.2018)
 7. Zmluva Ružová záhrada – všeob. zmluva (zverejnené 25.06.2018, účinné 26.06.2018)
 8. Zmluva Ružová záhrada – opatrovateľské príspevky (zverejnené 25.06.2018, účinné 26.06.2018)
 9. Zmluva – deň obce (zverejnené 25.06.2018, účinné 26.06.2018)
 10. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (zverejnené 25.06.2018, účinné 26.06.2018)
 11. Zmluva ZSDIS – (VB.1.)_Zmluva o vecnom bremene-výlučný vlastník-v170301 (zverejnené 09.07.2018, účinné 10.07.2018)

    2019

 1. Zmluva TAX Holding – Multifunkčné ihrisko (zverejnené 30.04.2019, účinné 01.05.2019) Záručné podmienky – Multifunkčné ihrisko Objednávka c. 3-2019 TAX Holding – Multifunkčné ihrisko
 2. Zmluva Stefan Pupkay – Hruba Borsa (zverejnené 06.06.2019, účinné 07.06.2019)
 3. Zmluva Defense Pro – Odchyt psov (zverejnené 12.06.2019, účinné 13.06.2019)
 4. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2019 (zverejnené 20.06.2019, účinné 21.06.2018)
 5. Licenčná zmluva Tender Net – Hrubá Borša (zverejnené 09.07.2019, účinné 10.07.2019)
 6. Darovacia zmluva – Verejný vodovod – Záhradnícka ul. (zverejnené 10.07.2019, účinné 11.07.2019)
 7. Zmluva o poskytnutí NFP č. 074BA220012 – PPA (zverejnené 11.09.2019, účinné 12.09.2019)
 8. Zmluva DCOM – Hrubá Borša (zverejnené 21.10.2019, účinné 22.10.2019)

Faktúry