SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE OZ A STAROSTU OBCE!

Erb_HB

Vážení spoluobčania!

V minulých dňoch sme zaznamenali rôzne informácie ohľadne údajnej výstavby 4-poschodových bytových domov, ktoré nielen nešťastne zvolenou formou komunikácie, ale tiež obsahovou neúplnosťou, smerovali k znepokojeniu viacerých z Vás. O to viac si ceníme konanie tých spoluobčanov, ktorí sa na nás obrátili so žiadosťou o vysvetlenie situácie, čo sme radi urobili.

Na základe uvedenej situácie sme sa navyše rozhodli Vám poskytnúť nasledovné stanovisko, ktoré na rozdiel od rôznych prezentovaných dezinformácií a dokonca aj osobných útokov, má za cieľ poskytnúť pravdivé komplexné informácie o PREDBEŽNOM zámere majiteľa pozemkov realizovať projekt na parcelách 225/4, 225/5, 225/6 225/7, 225/8,225/9, 225/964, 225/965  na Rovnej ulici v časti Green resort:

1. Majiteľ pozemku (v zmysle priloženej fotokópie) požiadal o stanovisko obce k plánu realizovať výstavbu dvoch bytových domov, jedného 3-podlažného na parcelách 225/4, 225/5, 225/6, 225/964 smerom von z Green Resort a jedného 2-podlažného na parcelách 225/7, 225/8,225/9, 225/965 smerom k existujúcim rodinným domom na Rovnej ulici.

Žiadosť o stanovisko PLOTON

2. Žiadna výstavba 4-poschodových bytových domov sa teda nielen neplánuje, ale nikto o jej schválenie ani len nepožiadal. Ak Vám niekto tvrdí niečo iné, vyslovene zavádza, prípadne zámerne z akýchkoľvek dôvodov klame.

3. Súčasné OZ a tiež starosta obce už opakovane jasne deklarovali nesúhlas s takouto výstavbou, uvedomujúc si tiež právny fakt, že v roku 2015 schválený Územný plán 4-poschodový obytný dom umožňuje.

4. Obecné zastupiteľstvo spoločne so starostom obce tiež intenzívne rokuje s majiteľom pozemkov o budúcnosti výstavby na uvedených parcelách, pričom spoločným cieľom je nájsť také riešenie, aby bola čo najmenším spôsobom ovplyvnená ako kvalita života, tak aj hodnota nehnuteľností v blízkosti bývajúcich spoluobčanov.

5. V súčasnosti sú stále otvorené viaceré možnosti, pričom akékoľvek predčasné závery by neboli ani faktograficky správne a ani zodpovedné. Každopádne analyzujeme všetky existujúce právne možnosti.

6. Najbližšie zasadnutie OZ plánované na 6.11.2019 sa bude touto problematikou zaoberať v samostatnom bode.

7. Vyzývame zároveň všetkých občanov, aby sa zdržali nezodpovedného šírenia rôznych poplašných a neúplných informácií, ktorých účelnosť je viac ako otázna a ktoré vedú len k zbytočnému strašeniu a zavádzaniu ľudí.

8. Našim základným cieľom, na ktorom spoločne intenzívne pracujeme, je skvalitnenie života v našej obci. Veríme, že spoluprácou medzi občanmi a vedením obce to aj dokážeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Komentáre sú uzavreté.