Športovisko má svoje technické zázemie aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju

IMG_1962

Milí Boršania,

určite ste si všimli, že naše športovisko sa rozrastá a pre väčší komfort nás všetkých bolo potrebné vytvoriť tomu zodpovedajúce technické (skladové) zázemie.
Túto situáciu sme sa rozhodli vyriešiť zabezpečením skladového kontajneru, ktorý sme umiestnili priamo na plochu športoviska. Veľkú úlohu pri rozhodovaní o zabezpečení technického zázemia zohrali “Územné dotácie” Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2409 EUR, ktoré naša obec využila na spolufinancovanie tohto projektu. Veríme, že do budúcna aktívne využijeme aj ďalšie formy dotácií BSK, tak ako aj tento rok a znovu posunieme Hrubú Boršu o kúsok vpred.

IMG_2006IMG_2520

Komentáre sú uzavreté.