Športový areál Hrubá Borša

V prípade záujmu o využitie Multifunkčného ihriska, využite objednávkový systém (viď link nižšie), alebo kontaktujte priamo Michala Vidru na tel. č. 0914 212 453, ktorý momentálne spravuje Multifunkčné ihrisko.

Rezervácia - Multifunkčné ihrisko (kliknutím na tento link sa dostanete do objednávkového systému)


Rezervácia - Trávnaté futbalové ihrisko (kliknutím na tento link sa dostanete do objednávkového systému)

Prevádzkový poriadok – multifunkčného ihriska Hrubá Borša – kr.