Správne uvádzanie adresy po zmene poštového obvodu

posta

Milí Boršania,
Slovenská pošta a.s., oznamuje nasledovné:

Vážení zákazníci,
od zmeny Vašej dodacej pošty, ktorá bola realizovaná k termínu 1. jún 2018 uplynulo viac ako polročné obdobie, počas ktorého mal každý adresát dostatočný čas zabezpečiť povinné oznámenie zmeny korešpondenčnej adresy všetkým potencionálnym odosielateľom. Zároveň až doteraz Vám pošta zabezpečovala bezplatné presmerovanie zásielok z Pošty Jelka na Poštu Kráľová pri Senci, ktoré je však v zmysle Tarify Slovenskej pošty, a.s., spoplatňovanou službou.

Obec Hrubá Borša, tak ako ste boli informovaní od 1.6.2018, patrí do poštového obvodu dodacej Pošty Kráľová pri Senci a nové  PSČ  je 900 50  Kráľová pri Senci.
K uvedenej zmene zároveň obec Hrubá Borša zaviedla uličný systém.

Vzor správneho písania adresy po zmene poštového obvodu:

Alternatíva 1

Vážený pán
Miroslav Malý
Rovná ulica 12
Hrubá Borša
900 50  Kráľová pri Senci

Alternatíva 2

Vážený pán
Miroslav Malý
Rovná ulica 12
900 50  Hrubá Borša

Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že od 1.2.2019 budú poštové zásielky s nesprávnymi / neúplnými adresami z Pošty Jelka vracané späť odosielateľom, ako nedoručiteľné zásielky.
Adresát zásielky však môže požiadať o spoplatnenú dispozičnú službu na žiadosť adresáta „Časové doposielanie“ prostredníctvom tlačiva (Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby)  na ktorejkoľvek pošte.

V nadväznosti na vyššie uvedené Vás chceme uistiť, že nám záleží na kvalitnom poskytovaní poštových služieb. Ich kvalitu a Vašu spokojnosť však nedokážeme naplniť bez Vašej súčinnosti, pri vytváraní podmienok pre bezproblémové doručovanie.

Ďakujeme za pochopenie, Slovenská pošta, a.s.

Komentáre sú uzavreté.