Sťahovanie pracoviska ÚPSVaR Senec

Urad prace

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok oznamuje, že pracovisko Senec bude od 22.12.2014 sídliť na adrese Krátka 1, Senec.
Z dôvodu sťahovania pracoviska Senec budú stránkové hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

Od 15.12.2014 do 19.12.2014 z technických príčin na Trnavskej ulici 1 zatvorené (vedľa Lidlu).

Od 22.12.2014 sa klienti ÚPSVaR Senec vybavujú na novej adrese: Krátka 1, Senec.

Nová adresa: ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec, Krátka 1, 903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

Komentáre