Upozornenie pošty v Kráľovej pri Senci

posta

Pošta Kráľová pri Senci,
upozorňuje občanov obce Hrubá Borša, že od 01.09.2018 už nie je korešpondencia obyvateľov Hrubej Borše s uvedeným PSČ 925 23 (pošta Jelka), ďalej preposielaná na poštu v Kráľovej pri Senci, ktorá je aktuálne dodacou poštou pre obec Hrubá Borša.
Korešpondencia, ktorá má byť doručená do našej obce musí obsahovať nové PSČ 900 50. Preto je nevyhnutné, nahlásiť zmenu adresy (nová ulica a nové PSČ 900 50) všetkým inštitúciám a subjektom, kde používate kontaktnú resp. korešpondenčnú adresu.

Príklad písania adresy po starom:
Obec Hrubá Borša (Meno a Priezvisko)
Hrubá Borša 73
925 23 Hrubá Borša

Príklad písania adresy po novom:
Obec Hrubá Borša (Meno a Priezvisko)
Maloboršanská ulica 73/37
900 50 Hrubá Borša

Korešpondencia so zle uvedeným PSČ je automaticky posielaná späť odosielateľovi s označením “adresát neznámy

Komentáre sú uzavreté.