Územný plán obce Hrubá Borša – Zmeny a doplnky č. 1

Clanok_1

Návrh ÚPN-O Hrubá Borša – Zmeny a doplnky č. 1 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hrubej Borši v úradných hodinách a na internetovej stránke obce www.hrubaborsa.eu. Všetky dostupné dokumenty nájdete nižšie:

Komentáre sú uzavreté.