Výsledky Komunálnych volieb 2014

Clanok_1

Miestna volebná komisia v Hrubej Borši zistila tieto výsledky:

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                             481

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                    355

Počet odovzdaných obálok                                                              355

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva                                           347

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                                                  5

Počet zvolených poslancov                                                                   5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce                                                                     351

 

 Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva  podľa počtu hlasov    

 1. Nikoleta Vlahyová Bc. , nezávislý kandidát                    192

2. Maroš Blaho, nezávislý kandidát                                         173

3. František Repaský,   nezávislý kandidát                          167

4. Jozef Munka Ing., CSc.,  nezávislý kandidát                    146

5. Alena Nagyová Mgr., nezávislý kandidát                          123

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Karolína Stranovská, nezávislý kandidát                        113

2.Silvia Kiššová, nezávislý kandidát                                        90

3. Peter Šulek, nezávislý kandidát                                             84

4. Ladislav Kučera, SMK –MKP                                               81

5. Robert Slovák Ing. , nezávislý kandidát                             77

6. Rudolf Horváth, SMK – MKP                                               66

7. František Boháček, SMK -  MKP                                        65

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce

1. Ján Klačko  Mgr., nezávislý kandidát                               207

2. Ladislav Vidra,  nezávislý kandidát                                  144


Za starostu obce bol zvolený

Ján Klačko Mgr. , nezávislý kandidát                                   207

Komentáre