Zákaz pálenia od 15.06.2019 do 15.09.2019

no-fire

Milí Boršania,

Upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, ku ktorým patrí zber obilia, pozberová úprava, skladovanie objemových krmín a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru z dôvodu prichádzajúceho suchého a teplého počasia.

Nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Nevypaľujte porasty burín, kríkov a stromov a nezakladajte oheň. Zakazuje sa fajčiť v blízkosti stohov slamy a sena.
V obci je prísny zákaz pálenia v čase od 15.6.2019 do 15.9.2019.

Ďakujeme za pochopenie.

Komentáre sú uzavreté.